Nowy lek na gruźlicę może skrócić czas leczenia pacjentów

Nowy eksperymentalny antybiotyk na gruźlicę okazał się skuteczniejszy w walce z gruźlicą niż izoniazyd, lek dziesięcioleci, który jest obecnie jednym ze standardowych sposobów leczenia. W badaniach na myszach nowy lek wykazał znacznie mniejszą tendencję do rozwijania oporności i pozostaje w tkankach, w których bakterie Mycobacterium tuberculosis przebywają dłużej, zabijając je skuteczniej. Badania opublikowano 11 lutego w Antimicrobial Agents and Chemotherapy, dzienniku American Society for Microbiology.

Celem programów opracowywania leków przeciw TB jest opracowanie uniwersalnych schematów leczenia, które skracają i upraszczają leczenie gruźlicy u pacjentów, co zwykle zajmuje co najmniej sześć miesięcy, a czasem więcej niż rok, powiedział główny autor Gregory T. Robertson, doktor, adiunkt , Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Patologii, Colorado State University, Fort Collins.

Nowy lek, zwany AN12855, ma kilka zalet w stosunku do izoniazydu. Izoniazyd, wymaga konwersji do swojej aktywnej postaci przez enzym prątkowy, KatG, w celu zabicia patogenu, co stwarza kilka problemów. Po pierwsze, w niektórych M. tuberculosis, KatG nie działa. To nie czyni M. tuberculosis mniej chorobotwórczym, ale zapobiega działaniu leku.

To stwarza łatwą drogę do rozwoju lekooporności. Pod presją selekcyjną izoniazydu bakterie gruźlicy z niefunkcjonalnymi KatG – te, które nie aktywują leku – są tymi, które rozmnażają się. W takich okolicznościach może rozwinąć się oporność na leki.

Cechą charakterystyczną ludzkiej gruźlicy jest obecność „heterogennej choroby płuc”. Obejmuje to obronę gospodarza polegającą na uwięzieniu inwazyjnych bakterii w małych cystopodobnych ciałach zwanych ziarniniakami, które nie mają naczyń krwionośnych i często zapobiegają przedostaniu się leku do patogenu. Większość modeli TB myszy wykorzystywanych do klinicznej oceny nowych leków nie jest w stanie wytworzyć zaawansowanej patologii płuc. W ten sposób dają niewielki wgląd w to, jak leki mogą zachowywać się w obecności zaawansowanej choroby płuc, która jest typowa dla ludzkiej gruźlicy.

W badaniu badacze zastosowali nowy model myszy TB, który rozwija te ziarniaki zawierające M. tuberculosis w celu porównania izoniazydu i AN12855. „Odkryliśmy, że leki różnią się znacznie pod względem zdolności do niszczenia patogenu w wysoce chorej tkance” – powiedział dr Robertson. AN12855 okazał się bardziej skuteczny, „bez selekcji pod kątem zauważalnej lekooporności” – powiedział dr Robertson

Wyższa skuteczność nie jest zaskakująca: AN12855 był lepszy w uzyskiwaniu dostępu i był zatrzymywany w ziarniniakach, „gdzie M. tuberculosis występuje w najwyższych liczbach” – powiedział dr Robertson. „To, czy przekłada się to na poprawę w leczeniu chorób u ludzi, będzie przedmiotem przyszłych badań”.

„Nasze badania dodatkowo potwierdzają zastosowanie nowego modelu skuteczności myszy TB (nazwanego C3HeB / FeJ) jako narzędzia badawczego do badania wpływu podwyższonych stanów chorobowych podobnych do ludzi na aktywność i dystrybucję antybiotyków TB, które znajdują się na różnych etapach rozwój „, powiedział dr Robertson. To może przyspieszyć rozwój lepszych metod leczenia gruźlicy.

 „Pomimo znaczących postępów w zwalczaniu gruźlicy, TB pozostaje wiodącą zaraźliwą przyczyną śmierci na całym świecie”
– powiedział dr Robertson.
Według WHO 10 milionów ludzi zachorowało na gruźlicę w 2017 r., A 1,6 miliona zmarło na tę chorobę.

Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne jest największym pojedynczym towarzystwem naukowym, w którym bierze udział ponad 32 000 naukowców i pracowników służby zdrowia. Misją ASM jest promowanie i rozwój nauk mikrobiologicznych.

ASM rozwija mikrobiologię poprzez konferencje, publikacje, certyfikaty i możliwości edukacyjne. Zwiększa możliwości laboratoryjne na całym świecie poprzez szkolenia i zasoby. Zapewnia on sieć naukowców ze środowisk akademickich, przemysłu i klinik. Ponadto ASM promuje głębsze zrozumienie nauk o bakteriach dla różnych grup odbiorców.

4.5/5 - (2 votes)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here