Odpowiednia dieta może zwiększyć siłę działania leków na raka

Coraz więcej badań dowodzi, że odpowiednio dobrana dieta efektywnie wspiera walkę z nowotworem. Konkretne produkty żywnościowe mogą wpływać na metabolizm guza nowotworowego, przez co staje się on bardziej podatny na leczenie.

Dostosowanie diety może zwiększyć moc leków przeciwnowotworowych.

Badanie =opublikowane w Nature w dniu 11 lipca stwierdza, że ​​suplementacja mysiej karmy histydyną aminokwasową sprawiła, że ​​chemioterapia zwana metotreksatem jest bardziej skuteczna przeciwko komórkom białaczki. Histydyna, która jest szczególnie bogata w pokarmy, takie jak mięso i fasola, może być podawana jako suplement diety.

“Dieta ma znaczenie w leczeniu raka” – mówi David Sabatini, który bada wzrost i metabolizm w Whitehead Institute for Biomedical Research w Cambridge w stanie Massachusetts i jest głównym autorem badania histydyny.

Wykorzystywanie słabości

Komórki nowotworowe wykorzystują kilka nietypowych szlaków metabolicznych, aby rozłożyć składniki odżywcze na sposoby, które wspierają ich nieprawidłowy wzrost. Naukowcy od dawna postrzegają te ścieżki jako potencjalne luki w zabezpieczeniach: lek blokujący jedną lub więcej z nich może zabić nowotwór, oszczędzając jednocześnie zdrowe komórki.

W ubiegłym roku, badaczka raka Karen Vousden z Francis Crick Institute w Londynie i jej współpracownicy wykazali, że ograniczenie aminokwasów seryną i glicyną w diecie zwiększyło przeżycie myszy zmodyfikowanych genetycznie tak, aby były podatne na raka. Oba aminokwasy są szczególnie ważne dla komórek rosnących w warunkach niskiego stężenia tlenu – powszechna sytuacja w obrębie nowotworów.

Jednak dwa najnowsze badania przyjmują nieco inne podejście: wykorzystanie szlaków metabolicznych w celu wzmocnienia działania innych leków przeciwnowotworowych.

Sabatini i jego koledzy badali komórki rakowe w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za odpowiedzi na metotreksat, lek często stosowany w leczeniu białaczek u dzieci, wśród innych nowotworów, ale który może być toksyczny. Badanie to dało gen kodujący enzym zaangażowany w syntezę histydyny.

Zespół odkrył, że nadmiar histydyny powoduje, że komórki białaczkowe są wszczepiane myszom bardziej wrażliwym na metotreksat. Naukowcy mają nadzieję, że jeśli wyniki potwierdzą się u u ludzi to podawanie ludziom suplementów histydynowych z nowotworem może umożliwić lekarzom stosowanie metotreksatu w niższych, mniej toksycznych dawkach.

W badaniu opublikowanym 4 lipca zbadano klasę leków skierowanych przeciwko PI3K, białku, które jest często mutowane w komórkach rakowych i które pomaga w stymulowaniu wzrostu guza. Takie leki wykazują niespójne wyniki w badaniach klinicznych. Ale naukowcy odkryli, że może to częściowo wynikać z tego, że poziom insuliny wzrasta, gdy PI3K jest zahamowany. Ta insulina następnie reaktywuje szlak molekularny kontrolowany przez PI3K, przezwyciężając działanie leków.

Zespół wykazał, że zapobieganie takiemu wzrostowi insuliny, stosowaniu leków lub diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów zwanej dietą ketogenną, może również zapobiec reaktywacji tej szlaku i zwiększyć skuteczność inhibitorów PI3K u myszy.

Ograniczenia dietetyczne

Kluczem będzie teraz przetłumaczenie wyników z myszy na ludzi, mówi Almut Schulze, badacz chorób nowotworowych na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech. Może to być trudne: trudniej jest kontrolować dietę danej osoby niż myszy – zauważa. Ale osoby z rakiem mogą być bardzo zmotywowane do trzymania się diety, nawet tak restrykcyjnej jak dieta ketogenna, mówi.

Kolejnym wyzwaniem będzie ustalenie, którzy pacjenci najprawdopodobniej skorzystają ze zmian w diecie, mówi badacz raka Chi Van Dang z Ludwig Institute for Cancer Research w Nowym Jorku. Niektóre firmy farmaceutyczne odeszły od kierowania się metabolizmem raka, częściowo z powodu trudności w określeniu, do których pacjentów należy kierować swoje działania.

“Indywidualny metabolizm jest dość zmienny” – mówi Dang, a chorzy nie będą zawsze reagować na to leczenie w taki sam sposób.

Źródło: Nature

Odpowiednia dieta może zwiększyć siłę działania leków na raka
5 (100%) 1 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here