Glukometry – jak z refundacją?

Refundacja pasków do glukometrów

Kontrolowanie glikemii u osób chorujących na cukrzycę wymaga zastosowania glukometru, tj. urządzenia do mierzenia poziomu stężenia glukozy we krwi. Glukometry nie mogą działać bez użycia specjalnych pasków. Czy podlegają one refundacji?

Stanowisko Ministra Zdrowia

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy we krwi są dostępne za 30 proc. odpłatnością we wskazaniu cukrzyca. To lekarz decyduje, czy u danego pacjenta istnieje wskazanie do zastosowania zniżki w płatności za paski do glukometrów czy też nie. Ogólnie rzecz ujmując, zniżka ta przysługuje we wszystkich rodzajach cukrzycy, w tym cukrzycy ciężarnych. Warunkiem refundacji jest należyte udokumentowanie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do nabycia leków lub wyrobów medycznych z refundacją.

To lekarz rozpoznaje i ocenia stan zdrowia pacjenta. Od niego więc zależy, jak będzie leczył oraz czy postawiona przez niego diagnoza będzie uprawniała pacjenta do nabycia leku lub wyrobu medycznego z refundacją.

Ile pasków przysługuje?

W świetle obowiązującego prawa, paski do glukometrów wydawane są za opłatą ryczałtową osobom:

  • z cukrzycą typu I,
  • chorującym na cukrzycę innego typu, którzy wymagają co najmniej trzech wstrzyknięć insuliny na dobę,
  • korzystającym z pomp insulinowych.

Wszyscy, którzy spełniają takie warunki, będą mieli prawo do refundowanych pasków na receptę. Jednorazowo lekarz może przepisać pacjentowi jedynie 100 sztuk pasków diagnostycznych. Może co prawda wypisać choremu dowolną ilość pasków, jeśli na recepcie umieści informację o częstości koniecznych pomiarów poziomu cukru na dobę.

Lekarze obawiają się wypisywania dużych ilości refundowanych pasków do glukometrów, niemniej jeśli prowadzą rzetelną dokumentację medyczną pacjenta to nie mają powodów do obaw. Jeśli w dokumentacji znajdą się dokładne informacje dotyczące prowadzonego leczenia, wskazania i przepisywane pacjentowi leki, kontrola przebiegnie sprawnie, a lekarz na pewno nie zostanie ukarany. Tylko bezzasadne przepisywanie pacjentom zbyt dużej jak na ich potrzeby liczby pasków do glukometrów może pociągnąć za sobą nałożenie na lekarza kary ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrole takie są przeprowadzane systematycznie u lekarzy różnych specjalizacji, dlatego kluczowe jest prowadzenie dobrej dokumentacji medycznej dla każdego pacjenta – w przychodni czy w gabinetach prywatnych.

Pomiar cukrzycy bez użycia igły – wynalazek WAT

Cukrzycy niezależnie od tego, czy chorują na cukrzycę typu 1 czy coraz bardziej powszechną cukrzycę typu 2, muszą na bieżąco kontrolować poziom glukozy we krwi. Pomocny jest w tym glukometr, czyli niewielkie urządzenie odczytujące stężenie cukru w próbce krwi pobranej od pacjenta. Obecnie pojawiła się szansa na to, aby badania glukometrem były wykonywane bez konieczności użycia igły.

Wynalazek WAT

Wojskowa Akademia Techniczna pracuje nad stworzeniem nowoczesnych urządzeń medycznych. Obecnie WAT wynalazł nowatorski glukometr – iSULIN, który może być rewolucją w leczeniu i kontrolowaniu przebiegu cukrzycy. Naukowcy z Instytutu Systemów Informatycznych WAT, pod kierownictwem dr inż. Mariusza Chmielewskiego stworzyli jeden egzemplarz wynalazku potrafiącego odczytać poziom cukru we krwi pacjenta, bez konieczności nakłuwania opuszka palca i podawania na specjalny pasek kropel krwi.

Glukometr iSULIN jest systemem telemonitoringu organizmu osób chorujących na cukrzycę. Jego celem jest pomoc w nadzorowaniu i kontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta. Urządzenie może ostrzegać o sytuacjach zagrożenia i wzywać samodzielnie karetkę pogotowia, jeśli poziom cukru przekroczy ustalone normy. Jest narzędziem rekomendującym poprawne zachowania dietetyczne i potrzeby dawkowania leków w cukrzycy.

iSULIN ma wielkość zegarka na rękę, który wykorzystuje optyczne techniki pomiaru – dokładnie metodę PPG pozwalającą na pomiar absorpcji światła przez tkankę. Aby możliwe było podanie pożądanych wyników, pomiar sygnału PPG musi być odpowiednio przetworzony i przeliczony, co ostatecznie określa pożądane parametry krwi. Dzięki temu umożliwia wyznaczenie pulsu, saturacji tlenu we krwi, określenia ciśnienia krwi oraz poziomu glukozy. Jest to więc wszechstronny wynalazek, a jego sensor wykorzystuje metodę odbiciową.

Smartfon skorelowany z sensorem

Sensor urządzenia iSULIN mierzy parametry krwi z okolic nadgarstka oraz opuszka palca, a później są one przesyłane do smartfona. Jest on integralnym elementem systemu pomiarowego, bowiem to w nim funkcjonuje algorytm ekstrakcji cech sygnałów i przeprowadzane jest przetwarzanie w aplikacji mobilnej. Smartfon pełni funkcję urządzenia do odbiory i wysokopoziomowego regułowego przetwarzania danych. Jest w stanie pokazać użytkownikowi wnioski dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Rekomenduje również działania zapobiegające niepożądanym stanom zdrowia diabetyka. W razie bardzo wysokich poziomów stężenia cukru we krwi chorego, aplikacja mobilna automatycznie wybierze numer ratunkowy i powiadomi o krytycznym stanie pacjenta.

3.8/5 - (5 votes)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here