Laryngolog

Laryngologia (otolaryngologia) to dziedzina medycyny, która głównie poświęcona jest chorobom ucha, nosa, krtani, gardła, a także narządów głowy i szyi. Laryngologia obejmuje swoim zasięgiem jednak dużo większy obszar. Czym dokładnie zajmuje się otolaryngolog? Jak wygląda wizyta u tego specjalisty i jak się do niej przygotować?

Czym zajmuje się laryngolog?

Otolaryngolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób uszu, zatok, nosa, gardła oraz krtani. Oprócz tego w zakres otolaryngologii wchodzi również chirurgia części ciała tkj. język, zatoki przynosowe oraz gruczoły ślinowe. Laryngologia to również wszelkie zabiegi wykonywane przy użyciu endoskopu tkj. np. endoskopia zatok przynosowych czy mikrolaryngoskopia związana z leczeniem chorób krtani. Dodatkowo lekarz laryngolog wykonuje także zabiegi chirurgiczne szczęki tkj. tracheobronchoskopia, maksylektomia, ezofagoskopia czy chirurgia polegająca na rekonstrukcji.

W otolaryngologii można wyróżnić kilka podspecjalności i należą do nich:

 • otolaryngologia dziecięca,
 • audiologia zajmująca się zaburzeniami słuchu,
 • otologia,
 • foniatria zajmująca się zaburzeniami mowy oraz głosu,
 • neurootologia,
 • onkologia laryngologiczna,
 • chirurgia podstawy czaszki,

Otolaryngolog zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem dolegliwości i chorób tkj.:

 • krwawienia z nosa,
 • woskowina w uchu,
 • polipy nosa,
 • zapalenie gardła,
 • zapalenie krtani,
 • zapalenie ucha (środkowego, wewnętrznego, zewnętrznego),
 • zapalenie zatok przynosowych,
 • złamanie nosa,
 • skrzywienie przegrody nosowej,
 • rak krtani,
 • kamica ślinianek,
 • choroba Meniere’a,
 • otoskleroza,
 • podgłośniowe zapalenie krtani.

Do zabiegów otolaryngologicznych zalicza się m.in.:

 • płukanie uszu,
 • usunięcie ciała obcego z ucha, gardła lub nosa,
 • płukanie zatok nosa,
 • punkcja zatok nosa,
 • zamknięte nastawienie złamania nosa
 • przedmuchanie trąbki Eustachiusza,
 • nacięcie błony bębenkowej,
 • tamponada nosa,
 • opanowanie krwotoku z nosa,
 • wycięcie polipa z nosa,
 • wycięcie/zniszczenie zmiany wewnątrznosowej,
 • podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej,
 • operacja przegrody nosa, plastyka przegrody nosowej,
 • plastyka podniebienia,
 • wycięcie małżowiny nosa,
 • otwarcie zatok/zatoki,
 • wycięcie/usuwanie zmian ślinianek,
 • wycięcia w zakresie jamy ustnej,
 • marsupializacja torbieli ślinianki,
 • operacje plastyczne podniebienia,
 • wycięcie zmian wargi,
 • nacięcia/ usuwanie migdałków.

Jak przygotować się do wizyty u otolaryngologa?

Wizyta u otolaryngologa wymaga takiego samego przygotowania jak wizyta u innych specjalistów. Przede wszystkim na wizytę należy zabrać ze sobą wszystkie aktualne wyniki badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych tkj. RTG, USG. Jeśli nie jesteśmy pewni, które wyniki mogą być przydatne lepiej zabrać wszystkie, a lekarz spośród nich wybierze właściwe. Przed wizytą warto również obserwować swój organizm przez kilka dni i jak najdokładniej opisać objawy, które u nas występują tkj.

 • ból – kiedy się pojawia, jego zlokalizowanie, rodzaj, nasilenie,
 • drożność nosa – czy pojawiają się problemy z oddychaniem, czy z nosa wycieka jakaś wydzielina a jeśli tak warto ją dokładnie opisać, czy pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia związane z węchem.

Jeśli przyjmujemy jakieś lekarstwa warto również zapisać ich nazwy oraz dawkowanie. Przydatne również może być przedstawienie lekarzowi naszej historii choroby, zwłaszcza pod kątem występujących wcześniej problemów otolaryngologicznych.

Jak wygląda wizyta u laryngologa?

Wizyta u laryngologa zazwyczaj rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego, podczas którego lekarz dokładnie stara się poznać przypadek pacjenta, a w tym objawy, z którymi pacjent się zgłasza, historię chorób, zadaje również pytania, które pozwolą mu na dokonanie oceny stanu zdrowia pacjenta. Na tym etapie wizyty niezwykle ważne jest udzielanie szczerych odpowiedzi, które umożliwią lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Następnie lekarz przeprowadzi badanie podmiotowe oraz przedmiotowe.

Badanie przedmiotowe obejmuje swoim zakresem jamę ustną, nos oraz gardło. Warto wiedzieć, że jest ono nieinwazyjne oraz bezbolesne dla pacjenta i nie wywołuje żadnego dyskomfortu. Do przeprowadzenia badania lekarz użyje wziernika nosowego lub endoskopu, za pomocą których sprawdzi drożność nosa, czy w nosie występuje jakakolwiek wydzielina, a jeśli tak to zbada jej ilość, właściwości oraz barwę, sprawdzi również stan błony śluzowej z naciskiem na jej wygląd, barwę oraz wilgotność, a na koniec otolaryngolog zweryfikuje położenie przegrody nosa i sprawdzi czy nie występują żadne zniekształcenia w jej obrębie. Następnie lekarz za pomocą tzw. szpatułki naciśnie na nasadę języka i oceni części jamy nosowej oraz gardła. Lekarz może również poprosić pacjenta o dokonanie kilku spokojnych wdechów i wydechów przez nos albo też o wciągnięcie powietrza nosem, dzięki czemu podniebienie miękkie u pacjenta się rozluźni i umożliwi przeprowadzenie badania. Niekiedy może zdarzyć się tak, że pacjent nie będzie chciał współpracować z lekarzem lub też będzie miał odruch wymiotny podczas przeprowadzania badania i wtedy konieczne jest wykonanie znieczulenia miejscowego.

Badanie endoskopowe jam nosa nie zawsze jest one wykonywane podczas wizyty, ale może się tak zdarzyć, że lekarz zaleci wykonanie tego badania. Badanie polega na wprowadzeniu do wnętrza jam nosowych endoskopu, który pozwoli na otrzymanie obrazu wyświetlanego na ekranie monitora. Do oceny jam nosowych lekarz używa również okularu lub toru wizyjnego. Badanie endoskopowe pozwala na dokonanie oceny wszelkich zmian anatomicznych zachodzących w obrębie jam nosa, a także określenie stanu przegrody nosa, stanu bocznej ściany jamy nosa, ocenę wielkości małżowin nosowych, drożności ujść zatok przynosowych. Oprócz tego badanie to umożliwia również sprawdzenie czy w przewodach nosowych nie znajduje się żadna wydzielina oraz czy nie ma polipów.

Po wykonaniu wszystkich potrzebnych badań lekarz zapisze odpowiednie leki, zleci dodatkowe badania lub też poinformuje o planie leczenia. Niekiedy dolegliwości pacjentów, mimo że związane są z nosem, gardłem, krtanią, uszami lub zatokami, wymagają skierowania pacjenta do innego specjalisty tkj. stomatolog czy neurolog. Niektóre schorzenia tych części ciała mogą mieć zupełnie inne podłoże niż otolaryngologiczne.

Na koniec wizyty warto również zadać laryngologowi wszystkie nurtujące nas pytania oraz umówić się na kolejną wizytę.

Badanie laryngologiczne

Do badań laryngologicznych zalicza się:

 1. Fiberoskopię nosa, nosogardła, gardła oraz krtani

Fiberoskopia (wideo endoskopia) to badanie, które ma na celu dokonanie dokładnej oceny nosa, nosogardła, gardła oraz krtani. Badanie polega na wprowadzeniu cienkiego, delikatnego endoskopu (fiberoskopu) o giętkiej strukturze, zakończonego kamerą, do wnętrza nosa, nosogardła, gardła lub krtani. Jest to jedno z podstawowych badań, które umożliwiają diagnostykę tych części ciała. Badanie to w większości przypadków może być wykonywane bez znieczulenia, ale jest możliwe również przeprowadzenie badania w znieczuleniu miejscowym – u dzieci oraz niektórych pacjentów. Badanie jest bezpieczne dla kobiet w ciąży.

Podstawą do wykonania fiberoskopii są:

 • zmiany o charakterze patologicznym znajdujące się w zatokach przynosowych,
 • bezdechy senne, chrapanie,
 • przewlekłe nieżyty nosa,
 • przerost trzeciego migdałka (u dzieci),
 • podejrzenie ciała obcego u dziecka,
 • problemy z połykaniem,
 • zaburzenia głosu,
 • zmiany znajdujące się w obrębie krtani lub/i nosogardła.
 1. Endoskopię nosa, zatok, gardła oraz krtani

Endoskopia jest to badanie, które ma na celu diagnostykę górnych dróg oddechowych. Badanie to przeprowadza się przy użyciu sztywnego endoskopu zakończonego kamerą. Endoskop wprowadza się do nosa, ucha lub krtani, a obraz uzyskany dzięki sondzie wyświetlany jest na ekranie monitora. Badanie pozwala na uzyskanie obrazu o najwyższej jakości, dzięki czemu możliwe jest dokładne określenie budowy badanych miejsc oraz wszystkich zmian o charakterze patologicznym. Dzięki temu badaniu lekarz może określi plan leczenia pacjenta. Badanie to może wywoływać dyskomfort, ale nie powinno sprawiać bólu, jest też zaliczane do badań inwazyjnych, dlatego rzadko stosuje się je u dzieci. U dzieci oraz wrażliwych pacjentów dorosłych badanie wykonuje się w znieczuleniu powierzchownym w spray’u. Badanie jest bezpieczne dla kobiet w ciąży.

 1. Badania uszu oraz słuchu, a w tym:

Audiometrię tonalną

Badanie to ma na celu określenie progu słyszenia (minimalnego natężenia dźwięku, które jest słyszalne dla pacjenta) u pacjenta, a tym samym określenie wielkości wady słuchu. Badanie przeprowadzane jest przez technika audio metrystę, który mierzy przewodnictwo powietrzne (mierzone przy użyciu słuchawek) oraz przewodnictwo kostne (mierzone przy użyciu słuchawki kostnej umieszczonej za uchem pacjenta). Otrzymany wynik ma formę wykresu, na którym zaznaczona jest skala niedosłuchu z rozdzieleniem na stopień niedorozwoju słuchu oraz uszkodzenia słuchu. Audiometria tonalna nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania i należy do podstawowych badań słuchu.

Tympanometrię

Tympanometria to badanie, które pozwala na dokonanie oceny stanu ucha środkowego. Badanie przeprowadzane jest przez audio metrystę, który mierzy odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej pacjenta. Podczas tego badania zmieniane jest ciśnienie wewnątrz zewnętrznego przewodu słuchowego. Wszelkie odchylenia są rejestrowane co umożliwia określenie przyczyny występującego niedosłuchu. Tympanometria najczęściej jest wykonywana u osób, u których występuje niedosłuch przewodzeniowy lub też niedosłuch odbiorczy. Badanie to trwa kilka minut i nie jest inwazyjne. Przygotowanie do wykonanie badania może obejmować oczyszczenie przewodu słuchowego z ew. ciał obcych oraz nadmiaru woskowiny.

Badania szumów usznych

Badanie to wykonywane jest przez audiometrystę i pozwala na określenie parametrów związanych z natężeniem, wysokością oraz maskowaniem szumu. Dzięki temu badanie lekarz może odpowiednio zdiagnozować problem pacjenta oraz zaplanować skuteczny sposób leczenia. Warto wiedzieć, że szumy uszne mogą pojawiać się na skutek czynników tkj.:

 • stres,
 • hałas,
 • uraz mechaniczny lub akustyczny,
 • infekcje,
 • nadciśnienie,
 • nadczynność tarczycy,
 • starzenie się organizmu.

Czy do laryngologa jest potrzebne skierowanie?

Tak – każda osoba, która chce skorzystać bezpłatnie z wizyty otolaryngologicznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi posiadać ważne skierowanie od lekarza rodzinnego (z poradni zdrowia, ze szpitala lub od innego specjalisty). Brak ważnego skierowania lub też ubezpieczenia zdrowotnego obliguje pacjenta do uiszczenia opłaty za konsultację otolaryngologiczną oraz wszystkie wykonane podczas niej zabiegi.

Laryngolog
4 (80%) 4 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here