Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie zastosowane jest między Użytkownikiem Portalu i zarządcą Portalu DrogaZdrowia. Dotyczy ono wszelkich zebranych i użytych danych oraz informacji.

Korzystanie z niniejszego Portalu i przekazywanie informacji przez Użytkownika Portalu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika Portalu na zbieranie i wykorzystywanie danych  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zarządca portalu jest zobowiązany do zapewnienia łatwości korzystania ze strony, dostępności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas obsługiwania danych osobowych.

Zarządca portalu zapewnia bezpieczeństwo i prywatność swoich klientów używając najlepszej dostępnej technologii systemów zabezpieczających. W celu użytkowania niektórych stron Portalu, prosimy Użytkowników Portalu o zarejestrowanie się.

Nie używamy danych bez zgody Użytkownika Portalu do wysyłania ofert reklamowych oraz e-maili. Zarządca portalu nie wysyła ofert i niepotrzebnych informacji w formie spamu. Informacje podane przez Użytkowników Portalu będą wykorzystane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Poprzez rejestrację na naszej stronie i wprowadzenie danych osobowych natury prywatnej, Użytkownik Portalu akceptuje warunki umowy polityki prywatności i zgadza się na przechowywanie przez jego danych. Gwarantujemy, że przetrzymywanie oraz wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika Portalu zostanie zminimalizowane do niezbędnego zakresu.

Wszystkie informacje i dane przetrzymywane przez Zarządcę portalu są ściśle chronione prawem wewnętrznej polityki firmy oraz obowiązującego prawa. Wszyscy pracownicy Zarządcy portalu są świadomi obowiązujących praw.

Niniejsze oświadczenie o prywatności obowiązuje tylko w przypadku informacji zebranych od Użytkownika Portalu podczas jego odwiedzin na Portalu. Nie stosuje się do innych informacji dostarczonych dobrowolnie poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

Informujemy, że Portal zawiera na swojej stronie linki do innych stron. W ramach polityki prywatności nie udostępniamy tym stronom danych naszych klientów. Radzimy Użytkownikom Portalu, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznali się z ich polityką prywatności tych stron.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy tylko Portalu DrogaZdrowia.pl.

Użytkownik Portalu ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez Zarządcę portalu. Każde żądanie może wiązać się z opłatą administracyjną.

Odwiedziny i użytkowanie Portalu oraz wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych są przedmiotem niniejszego oświadczenia o prywatności i odpowiednich przepisów polskiego prawa.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą umieszczone na stronie głównej Portalu.

Zarządca portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy Użytkownikom Portalu sprawdzanie od czasu do czasu naszego oświadczenia o prywatności.

Poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownik Portalu zgadza się na warunki niniejszej polityki prywatności.

Pliki cookies

Cookies to pliki zawierające informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są odzyskiwane przez witrynę przy każdych odwiedzinach oraz mogą zostać wykorzystane przez inną stronę internetową, która rozpozna kod, w którym zostały zapisane. Używanie plików cookies umożliwia witrynom obserwowanie pewnych zależności w sposobie ich przeglądania.

Pliki cookies są używane do rozpoznania nawyków powracających na witrynę internautów w celu usprawnienia korzystania z witryny. Strona internetowa może uzyskać dostęp do informacji na komputerze w następujących celach: określanie zależności w powrocie użytkowników do serwisu, personalizacja strony, zachowywanie ważnych informacji, takich jak np. dane do logowania, rozróżnianie nowych i powracających użytkowników

DrogaZdrowia.pl zezwala na dzielenie plików cookies z Użytkownikami Portalu. Mogą oni gromadzić informacje na temat powodu i czasu odwiedzin internauty na stronie w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowej treści związanej z jego zainteresowaniami. Dzięki temu nie ma konieczności manualnego wyszukiwania informacji.

Portal DrogaZdrowia.pl używa kilka typów plików cookies: wymagane, funkcjonalne, analityczne, reklamowe.

Wymagane – niewielkie fragmenty danych, które są niezbędne do swobodnego przeglądania strony internetowej.

Funkcjonalne – ten typ plików umożliwia zapamiętywanie danych osobowych w celu uniknięcia potrzeby ich wielokrotnego wpisywania przy każdej wizycie na stronie. Zapamiętują one takie informacje jak np. login, hasło lub osobiste preferencje użytkownika.

Analityczne – umożliwiają gromadzenie informacji na temat zachowania użytkowników podczas korzystania z witryny.

Reklamowe – umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Każdy Użytkownik Portalu może wybrać, czy chce pobierać pliki cookies. Istnieje możliwość ograniczenia lub całkowitego usunięcia plików. Wstępnie ustawione pliki cookies nie są permanentne. Opcja ich wyłączania znajduje się w ustawieniach przeglądarki.