Kava kava – pieprz metystynowy

Kava to napój lub ekstrakt wytwarzany z pieprzu metystynowy, roślinę pochodzącą z zachodnich wysp Pacyfiku. Nazwa “kava” pochodzi od polinezyjskiego słowa “awa”, co znaczy gorzki. Na południowym Pacyfiku kava jest popularnym napojem towarzyskim, podobnie jak alkohol w zachodniej kulturze.

Istnieją pewne duże obawy dotyczące bezpieczeństwa dotyczące kava. Wiele przypadków uszkodzenia wątroby, a nawet niektórych zgonów, zostało stwierdzonych po użyciu kava. W rezultacie Kava została zakazana na rynku w Europie i Kanadzie. Zakaz ten zaszkodził gospodarkom krajów wysp Pacyfiku, które eksportują kava. Pomimo problemów zdrowotnych, Kava nie został usunięty z rynku USA.

Niektórzy ludzie przyjmują Kava doustnie, aby uspokoić niepokój, stres oraz leczyć problemy ze snem (bezsenność). Jest również stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), odstawienia leków benzodiazepinowych, padaczki, psychozy, depresji, migreny i innych bólów głowy, zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS), przeziębienia i innych infekcji dróg oddechowych, gruźlicy, bólu mięśni i profilaktycznie antyrakowo.

Niektórzy ludzie przyjmują kava w przypadku infekcji dróg moczowych (UTI), bólu i obrzęku macicy, choroby wenerycznej, dyskomfortu menstruacyjnego i zwiększenia pożądania seksualnego.

Kava nakłada się na skórę w przypadku chorób skóry, w tym trądu, w celu przyspieszenia gojenia się ran oraz jako środek przeciwbólowy. Jest również stosowana jako płyn do płukania jamy ustnej w przypadku ran rakowych i bólów zębów.

Jak działa Kava?

Kava wpływa na mózg i inne części ośrodkowego układu nerwowego. Uważa się, że kava-laktony w kava są odpowiedzialne za jego działanie.

Zastosowanie i skuteczność

Skuteczne w większości przypadków

Niepokój. Większość badań pokazuje, że przyjmowanie ekstraktów z kava, które zawierają 70% kavalactones, może zmniejszyć lęk i może działać równie dobrze jak niektóre leki przeciwlękowe na receptę. W większości badań wykorzystano ekstrakt z kava (WS 1490, Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals). Ale istnieją pewne niespójne dowody. Jednym z powodów sprzecznych wyników może być czas trwania leczenia. Możliwe, że leczenie przez co najmniej 5 tygodni jest konieczne do poprawy objawów. Ponadto kava może być bardziej skuteczna u osób z poważnym lękiem, u kobiet lub u młodszych pacjentów.

Niewystarczające dowody na pełną skuteczność

Objawy odstawienia benzodiazepiny. Wczesne badania sugerują, że powolne zwiększanie dawki specyficznego ekstraktu z kavy ((WS1490, Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals) w ciągu jednego tygodnia przy jednoczesnym zmniejszaniu dawki benzodiazepin w ciągu dwóch tygodni może zapobiec objawom odstawienia i zmniejszyć lęk u ludzi którzy przyjmowali benzodiazepiny przez długi czas.
Profilaktyka raka. Istnieje kilka dowodów na to, że przyjmowanie kava może pomóc w zapobieganiu nowotworom.
Bezsenność. Badania nad skutecznością kava u osób z problemami ze snem są niespójne. Niektóre badania pokazują, że przyjmowanie specyficznego ekstraktu z kavy (WS1490, Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals) codziennie przez 4 tygodnie zmniejsza problemy ze snem u osób z zaburzeniami lękowymi. Ale inne badania sugerują, że przyjmowanie kava trzy razy dziennie przez 4 tygodnie nie zmniejsza bezsenności u osób z lękiem.
Objawy menopauzy. Wczesne badania pokazują, że przyjmowanie specyficznego ekstraktu z kavy (WS1490, Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals) codziennie przez 8 tygodni zmniejsza lęk i uderzenia gorąca u kobiet w okresie menopauzy. Inne badania pokazują, że przyjmowanie Kava codziennie przez 3 miesiące może zmniejszyć depresję, lęk i uderzenia gorąca.
Naprężenie. Wczesne badania sugerują, że przyjmowanie pojedynczej dawki kava doustnie może zmniejszyć objawy związane ze stresującymi umysłowo zadaniami.
Niepokój.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
Padaczka.
Psychoza.
Depresja.
Chroniczny syndrom zmęczenia (CFS).
Bóle głowy.
Przeziębienie.
Infekcje dróg oddechowych.
Gruźlica.
Ból w mięśniach.
Infekcje dróg moczowych (ZUM).
Obrzęk macicy.
Choroby przenoszone drogą płciową.
Problemy menstruacyjne.
Podniecenie seksualne.
Choroby skórne.
Gojenie się ran.
Inne warunki.

Potrzeba więcej dowodów, aby ocenić kava dla tych zastosowań.

Skutki uboczne i bezpieczeństwo

Kava jest możliwie niebezpieczna podczas doustnego spożywania. Grozi to poważnymi powikłaniami w tym ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet przy krótkotrwałym stosowaniu normalnych dawek. Są odnotowane przypadki, gdzie spożywanie kavy przez okres od jednego do trzech miesięcy spowodowało konieczność przeszczepienia wątroby, a nawet śmierć. Wczesne objawy uszkodzenia wątroby obejmują zażółcenie oczu i skóry (żółtaczka), zmęczenie i ciemny mocz. Jeśli zdecydujesz się przyjmować kava, pomimo ostrzeżeń przeciwnych to pamiętaj, aby często wykonywać testy czynności wątroby.

Po spożyciu kava nie będziesz zdolny bezpiecznie prowadzić ani obsługiwać maszyn. Nie spożywaj kava przed planowaną jazdą samochodem. Zarzuty jazdy pod “wpływem substancji odurzających” zostały przestawione osobom, które prowadziły większe ilości herbaty z kava.

Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia:

Ciąża i karmienie piersią: Nie należy stosować kava u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Kava jest możliwie niebezpieczna, gdy jest przyjmowana doustnie. Istnieje obawa, że ​​może to wpłynąć na macicę. Ponadto niektóre niebezpieczne substancje chemiczne w kava mogą przenikać do mleka matki i mogą zaszkodzić dziecku karmionemu piersią.

Depresja: używanie Kava może pogorszyć depresję.

Problemy z wątrobą: Kava może powodować problemy z wątrobą nawet u zdrowych ludzi. Przyjmowanie kava, jeśli w momencie kiedy już posiadasz chorobę wątroby, wiąże się z ryzykiem. Osoby z problemami z wątrobą w przeszłości powinny unikać kava.

Choroba Parkinsona: Kava może pogorszyć chorobę Parkinsona. Nie przyjmuj kava, jeśli masz taki stan.

Operacja: Kava wpływa na centralny układ nerwowy. Może to nasilać działanie znieczulenia i innych leków stosowanych podczas i po operacji. Przestań używać kava co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowaną operacją.

Interakcje

Poważne interakcje – zagrażające życiu i zdrowiu

Alprazolam (Xanax) wchodzi w interakcję z KAVA

Kava może powodować senność. Alprazolam (Xanax) może również powodować senność. Przyjmowanie kava razem z alprazolamem (Xanax) może powodować zbyt dużą senność. Unikaj stosowania razem kava i alprazolamu (Xanax).

Leki uspokajające (depresanty OUN) oddziałują z KAVA

Kava może powodować senność i senność. Leki wywołujące senność są nazywane lekami uspokajającymi. Przyjmowanie Kava razem z lekami uspokajającymi może powodować zbyt dużą senność.

Niektóre leki uspokajające obejmują klonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal), zolpidem (Ambien) i inne.

Umiarkowana interakcja – Bądź ostrożny przy tej kombinacji

Lewodopa wchodzi w interakcję z KAVA

Lewodopa wpływa na mózg poprzez zwiększenie substancji chemicznej mózgu zwanej dopaminą. Kava może zmniejszać poziom dopaminy w mózgu. Przyjmowanie kava razem z lewodopą może zmniejszać skuteczność lewodopy.

Leki zmienione przez wątrobę (substraty cytochromu P450 1A2 (CYP1A2)) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są zmieniane i rozkładane przez wątrobę. Kava może zmniejszyć szybkość rozkładania niektórych leków przez wątrobę. Przyjmowanie Kava wraz z niektórymi lekami, które są zmienione przez wątrobę, może zwiększyć efekty i efekty uboczne niektórych leków. Przed zażyciem kava porozmawiaj z lekarzem, jeśli bierzesz leki zmienione przez wątrobę.

Niektóre z leków, które zmieniają wątroba to klozapina (Klozaril), cyklobenzapryna (Flexeril), fluwoksamina (Luvox), haloperidol (Haldol), imipramina (Tofranil), meksyletyna (Mexitil), olanzapina (Zyprexa), pentazocyna (Talwin), propranolol (Inderal), takryna (Cognex), teofilina, zileuton (Zyflo), zolmitryptan (Zomig) , i inni.

Leki zmienione przez wątrobę (substraty cytochromu P450 2C19 (CYP2C19) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są zmieniane i rozkładane przez wątrobę. Kava może zmniejszać szybkość rozkładania niektórych leków przez wątrobę. Przyjmowanie Kava wraz z niektórymi lekami, które są rozkładane przez wątrobę, może nasilić działanie i działania niepożądane leków. Przed zażyciem kava porozmawiaj z lekarzem, jeśli bierzesz leki zmienione przez wątrobę.

Niektóre z tych leków zmienianych przez wątrobę obejmują amitryptylinę (Elavil), klomipraminę (Anafranil), cyklofosfamid (Cytoxan) , diazepam (Valium), lanzoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), lanzoprazol (Protonix), fenytoinę (Dilantin), fenobarbital (Luminal), progesteron i inne.

Leki zmienione przez wątrobę (substraty cytochromu P450 2C9 (CYP2C9)) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są zmieniane i rozkładane przez wątrobę. Kava może zmniejszać szybkość rozkładania niektórych leków przez wątrobę. Przyjmowanie Kava wraz z niektórymi lekarstwami, które są rozkładane przez wątrobę, może zwiększyć efekty i efekty uboczne niektórych leków. Przed zażyciem kava porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli bierzesz leki zmienione przez wątrobę.

Niektóre leki, które są zmienione przez wątrobę to amitryptylina (Elavil), diazepam (Valium), zileuton (Zyflo ), celekoksyb (Celebrex), diklofenak (Voltaren), fluwastatyna (Lescol), glipizyd (Glucotrol), ibuprofen (Advil, Motrin), irbesartan (Avapro), losartan (Cozaar), fenytoina (Dilantin), piroksykam (Feldene), tamoksyfen (Nolvadex), tolbutamid (Tolinaza), torsemid (Demadex), warfaryna (Coumadin) i inne.

Leki zmienione przez wątrobę (substraty cytochromu P450 2D6 (CYP2D6)) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są zmieniane i rozkładane przez wątrobę. Kava może zmniejszyć szybkość rozkładania niektórych leków przez wątrobę. Przyjmowanie kava wraz z niektórymi lekami, które są zmienione przez wątrobę, może nasilić działanie i działania niepożądane leków. Przed zażyciem kava porozmawiaj z lekarzem, jeśli bierzesz leki zmienione przez wątrobę. Niektóre leki zmienione przez wątrobę obejmują amitryptylinę (Elavil), klozapinę (Klozaril), kodeinę, dezypraminę ( Norpramin), donepezil (Aricept), fentanyl (Duragesic), flekainid (Tambocor), fluoksetyna (Prozac), meperydyna (Demerol), metadon (Dolophine), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), olanzapina (Zyprexa), ondansetron (Zofran) , tramadol (Ultram), trazodon (Desyrel) i inne.

Leki zmienione przez wątrobę (substraty cytochromu P450 2E1 (CYP2E1)) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są zmieniane i rozkładane przez wątrobę. Kava może zmniejszać szybkość rozkładania niektórych leków przez wątrobę. Przyjmowanie kava wraz z niektórymi lekami, które są zmienione przez wątrobę, może nasilić działanie i działania niepożądane leków. Przed zażyciem kava porozmawiaj z lekarzem, jeśli bierzesz leki zmienione przez wątrobę

Niektóre leki, które są zmienione przez wątrobę to: acetaminofen, chlorzoksazon (Parafon Forte), etanol, teofilina i leki stosowany do znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych, takich jak enfluran (etrane), halotan (fluotan), izofluran (foran) i metoksyfluran (penthrane).

Leki przenoszone przez pompy w komórkach (substraty glikoproteiny P) wchodzą w interakcję z KAVA

Niektóre leki są przenoszone przez pompy w komórkach. Kava może sprawić, że te pompy będą mniej aktywne i zwiększyć ilość wchłanianych przez organizm leków. Może to zwiększyć ilość niektórych leków w organizmie, co może prowadzić do większej liczby skutków ubocznych. Ale nie ma wystarczającej ilości informacji, aby wiedzieć, czy to duży problem.

Niektóre leki przenoszone przez te pompy obejmują etopozyd, paklitaksel, winblastynę, winkrystynę, windezynę, ketokonazol, itrakonazol, amprenawir, indinawir, nelfinawir sakwinawir, cymetydyna, ranitydyna, diltiazem, werapamil, kortykosteroidy, erytromycyna, cyzapryd (Propulsid), feksofenadyna (Allegra), cyklosporyna, loperamid (Imodium), chinidyna i inne.

Leki, które mogą uszkodzić wątrobę (leki hepatotoksyczne) wchodzą w interakcję z KAVA

Kava może uszkodzić wątrobę. Przyjmowanie kava wraz z lekami, które mogą również uszkadzać wątrobę, może zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Nie zażywaj kava, jeśli zażywasz leki, które mogą uszkodzić wątrobę.

Niektóre leki, które mogą uszkodzić wątrobę to acetaminofen (tylenol i inne), amiodaron (cordaron), karbamazepina (tegretol), izoniazyd ( INH), metotreksat (Rheumatrex), metyldopa (Aldomet), flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox), erytromycynę (erytrocynę, iloson, inne), fenytoinę (dilantyna), lowastatynę (Mevacor), prawastatynę (Pravachol), symwastatynę (Zocor ), i wiele innych.

Literatura:

Furgiuele AR, Kinnard WJ, Aceto MD, and et al. Central activity of aqueous extracts of Piper methysticum (kava). J Pharm Sci 1965;54:247-252.

Bhate H, Gerster G, and Gracza E. Orale Prämedikation mit Zubereitungen aus Piper methysticum bei operativen Eingriffen in Epiduralanästhesie. Erfahrungsheilkunde 1989;6:339-345.

Feltenstein, M. W., Lambdin, L. C., Ganzera, M., Ranjith, H., Dharmaratne, W., Nanayakkara, N. P., Khan, I. A., and Sufka, K. J. Anxiolytic properties of Piper methysticum extract samples and fractions in the chick social-separation-stress procedure. Phytother Res 2003;17(3):210-216. 

Folmer, F., Blasius, R., Morceau, F., Tabudravu, J., Dicato, M., Jaspars, M., and Diederich, M. Inhibition of TNFalpha-induced activation of nuclear factor kappaB by kava (Piper methysticum) derivatives. Biochem Pharmacol 4-14-2006;71(8):1206-1218. 

Meyer HG. Pharmakologie der wirksamen prinzipien de kawarhizoms (Piper methysticum Forst.). Arch Int Pharmacodyn Ther 1962;138:505-536.

Sarris, J., Kavanagh, D. J., Adams, J., Bone, K., and Byrne, G. Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a mixed methods RCT using an aqueous extract of Piper methysticum. Complement Ther.Med. 2009;17(3):176-178.

Stickel, F., Baumuller, H. M., Seitz, K., Vasilakis, D., Seitz, G., Seitz, H. K., and Schuppan, D. Hepatitis induced by Kava (Piper methysticum rhizoma). J Hepatol. 2003;39(1):62-67.

Thompson, R., Ruch, W., and Hasenohrl, R. U. Enhanced cognitive performance and cheerful mood by standardized extracts of Piper methysticum (Kava-kava). Hum.Psychopharmacol. 2004;19(4):243-250. 

Consultation letter MLX 286: Proposals to prohibit the herbal ingredient Kava-Kava (Piper methysticum) in unlicensed medicines. Medicines Control Agency, United Kingdom, July 19, 2002.

Gleitz J, Beile A, Wilkens P, et al. Antithrombotic action of the kava pyrone (+)-kavain prepared from Piper methysticum on human platelets. Planta Med 1997;63:27-30. 

Munte TF, Heinze HJ, Matzke M, Steitz J. Effects of oxazepam and an extract of kava roots (Piper methysticum) on event-related potentials in a word recognition task. Neuropsychobiology 1993;27:46-53. 

Kava kava – pieprz metystynowy
5 (100%) 1 głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here